Pakon Konin

Profesjonalne konfekcjonowanie płynów i produktów sypkich

Select language:

Laboratorium

W ramach firmy Pakon działa specjalistyczne laboratorium analityczne, którego celem jest kontrola czystości linii technologicznych poprzez weryfikację i walidację procedur mycia/czyszczenia zgodnie z wytycznymi ECPA (EuropeanCropProtectionAsociation). Takie rozwiązanie ma zminimalizować ryzyko kontaminacji pomiędzy preparatami.

Obecnie dysponujemy najbardziej zaawansowanym pod względem technologicznym, unikalnym w Polsce, aparatem do pomiaru węgla organicznego w zakresie od 0,5 do 50 000 ppm.

Oferujemy usługowe pomiary następujących parametrów w wodzie i ściekach:

  • TOC Total Organic Carbon – całkowitą zawartość węgla organicznego
  • TIC Total Inorganic Carbon – całkowitą zawartość węgla nieorganicznego
  • TC Total Carbon – całkowitą zawartość węgla
  • NPOC Non-purgeableOrganic Carbon – całkowitą zawartość węgla w nielotnych związkach organicznych

Na każdym etapie konfekcjonowania pobieramy próbki produktów, które archiwizujemy przez cału okres gwarancji.