Pakon Konin

Konfekcjonowanie płynów i proszków

Select language:

Laboratorium

W ramach firmy Pakon stworzyliśmy specjalistyczne laboratorium analityczne. Celem działania laboratorium jest zapewnienie wiarygodności czystości linii technologicznych poprzez weryfikację i walidację procedur mycia/czyszczenia zgodnie z wytycznymi ECPA (European Crop Protection Asociation). Takie rozwiązanie
ma zminimalizować możliwość kontaminacji pomiędzy preparatami.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy najbardziej zaawansowanym pod względem technologicznym, jedynym w Polsce, aparatem do pomiaru węgla organicznego w zakresie od 0,5 do 50 000 ppm.

Oferujemy usługowe pomiary następujących parametrów w wodzie i ściekach:

  • TOC Total Organic Carbon – całkowitą zawartość węgla organicznego
  • TIC Total Inorganic Carbon – całkowitą zawartość węgla nieorganicznego
  • TC Total Carbon – całkowitą zawartość węgla
  • NPOC Non-purgeable Organic Carbon – całkowitą zawartość węgla w nielotnych związkach organicznych